Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Q&A Booklet: Adakah Islam Membenarkan Suami Memukul Isteri?
email to someone printer friendly

Q&A Booklet: Adakah Islam Membenarkan Suami Memukul Isteri?

Versi pertama buku ini ditulis pada awal tahun 1990-an ketika kumpulan dan pertubuhan wanita melobi kerajaan untuk menggubal Akta Parlimen menentang keganasan rumah tangga. Sebahagian daripada masalah ketika rundingan Akta Keganasan Rumah Tangga pada awal tahun 1990-an ialah wujudnya percubaan oleh golongan tertentu untuk mengecualikan orang Islam daripada bidang kuasa Akta tersebut atas alasan bahawa lelaki Islam berhak memukul isteri mereka. Lantaran itu, pertubuhan wanita terpaksa melobi kerajaan dengan aktif selama beberapa tahun agar keganasan rumah tangga dikategorikan sebagai jenayah, tanpa mengira sama ada pelaku itu beragama Islam atau Kristian, Buddhist atau Hindu. Malah setelah undang-undang tersebut diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1994, kami terpaksa meneruskan usaha gigih dan melobi lagi selama dua tahun agar Akta yang telah diluluskan itu dapat dilaksanakan.


Muat Turun Q&A booklet: Adakah Islam Membenarkan Suami Memukul Isteri? Di sini

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap