Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Suami tanggung nafkah anak tiri
email to someone printer friendly


Soalan:

Saya telah bercerai dan berkahwin lain. Mahkamah ada mengeluarkan perintah mengarahkan bekas suami saya membayar nafkah untuk anak-anak, tetapi dia langsung tidak pernah bayar. Sebaliknya, suami baru saya yang membiayai semua keperluan anak-anak daripada perkahwinan pertama saya. Perlukah dia memberi nafkah kepada anak-anak saya sedangkan bapa kandung mereka masih hidup? Bagaimana boleh saya tuntut nafkah daripada bekas suami saya?

Noor Sinar Suria,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Nafkah anak-anak merupakan hak mereka yang diperuntukkan di bawah ajaran Islam dan juga undang-undang syariah. Adalah amat aib bagi seorang bapa yang mampu memberi nafkah untuk anak-anak kandungnya, tetapi dengan sengaja tidak berbuat demikian.

Meskipun puan sudah bercerai dengan bekas suami dan berkahwin lain, tidak bermakna dia boleh lari daripada tanggungjawabnya terhadap anak-anak di bawah jagaan puan. Tanggungjawab bapa membayar nafkah anak tidak terhapus hanya kerana ada orang lain yang boleh menyara anak-anaknya.

Kepentingan nafkah bukan sekadar untuk memastikan anak-anak hidup dalam keadaan cukup serba-serbi. Nafkah turut berfungsi sebagai pengerat hubungan antara bapa dengan anak-anak kerana ia menunjukkan bahawa dia masih sayang dan mengambil berat akan kebajikan anak-anaknya, walaupun hubungan suami-isteri telah putus.

Kewajipan bapa membayar nafkah anak termaktub di bawah Seksyen 72 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Seksyen ini menyatakan bahawa, melainkan terdapatnya perjanjian antara ibu bapa atau ada perintah mahkamah yang memperuntukkan sebaliknya, bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sama ada mereka berada dalam jagaannya atau orang lain.

Untuk makluman puan, puan boleh memohon perintah pelaksanaan di mahkamah supaya bekas suami puan membayar nafkah anak-anak demi mengatasi masalah yang puan hadapi. Perintah ini bertujuan memastikan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah sebelum ini dipatuhi oleh bekas suami puan.

Merujuk kepada Seksyen 159 Akta Tatacara Mal (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998, terdapat beberapa cara pelaksanaan perintah yang boleh dibuat:

(a) Perintah penyitaan dan penjualan di mana mahkamah boleh merampas dan menjual harta alih bekas suami puan, dan menyerahkan hasilnya kepada puan sebagai bayaran nafkah;

(b) Prosiding garnismen di mana mahkamah akan menahan dan menjual harta alih kepunyaan bekas suami puan yang berada dalam milikan atau kawalan pihak ketiga, atau menahan hutang yang perlu dibayar oleh pihak ketiga kepada bekas suami puan, dan hasilnya akan diberikan sebagai bayaran nafkah anak-anak;

(c) Perintah pengkomitan di mana mahkamah akan merampas mana-mana barang yang diperintahkan untuk diserahkan oleh bekas suami puan kepada puan dan menyerahkan barang tersebut sebagai bayaran nafkah anak-anak; dan

(d) Perintah penahanan pendapatan di mana mahkamah akan menahan dan memotong sebahagian daripada wang pendapatan bekas suami puan untuk diberikan kepada anak-anak puan sebagai nafkah.

Jenis pelaksanaan yang disenaraikan di atas adalah tindakan-tindakan yang akan diambil oleh mahkamah agar perintah bayaran nafkah dipatuhi oleh bekas suami puan. Puan boleh memilih kaedah pelaksanaan perintah yang difikirkan sesuai dan efektif terhadap bekas suami puan.

Seperkara lagi, menurut Seksyen 147 Akta yang sama, bekas suami puan sebenarnya wajib mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah.

Perbuatan mengingkari perintah mahkamah merupakan satu penghinaan kepada mahkamah. Seksyen 132 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan bahawa seseorang yang telah diberikan perintah oleh mahkamah, tetapi dengan sengaja cuai mematuhi perintah tersebut, mahkamah yang membuat perintah itu boleh mengarahkan orang itu didenda atau dipenjarakan.

Memandangkan bekas suami puan telah mengingkari perintah mahkamah dengan tidak membayar nafkah, dia boleh dihukum menurut Seksyen 132 seperti yang disebut di atas. Tetapi, puan perlu membuat aduan ke mahkamah yang mengeluarkan perintah nafkah tersebut bagi tujuan ini.

Untuk pengetahuan puan juga, seksyen 78 (3) Akta yang sama membenarkan suami baru puan menuntut sejumlah wang yang telah dia gunakan untuk menyara anak-anak puan daripada bekas suami puan.

Segala kemusykilan boleh dikemukakan kepada Sisters In Islam di alamat No. 7, Jalan 6/10, 46000, Petaling Jaya, Selangor, atau telefon ke Talian TeleNisa 03-77843733 pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat atau e-mel: telenisa@sistersinislam.org.my

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap