Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Abang halang perkahwinan
email to someone printer friendly

Soalan:

SAYA dan teman lelaki merancang ingin berkahwin dalam waktu yang terdekat ini. Tetapi saya mempunyai masalah dalam hal permohonan wali. Bapa saya telah meninggal dunia tetapi masih mempunyai abang. Abang saya berkeras tidak mahu membenarkan saya berkahwin dengan teman lelaki. Saya ada mendengar tentang permohonan wali hakim. Bagaimanakah caranya untuk saya memohon? Bolehkah abang saya menghalang saya daripada berkahwin? Saya sudah pun berumur 30 tahun. Saya rasakan saya sudah matang untuk membuat keputusan sendiri. Apa yang saya harapkan ialah abang saya menghormati keputusan saya.

Aaliyah Ramlan,
Kelantan

Jawapan:


Jika dilihat dari segi hukum syarak, Islam menetapkan rukun-rukun nikah yang perlu dipenuhi untuk menjadikan sesuatu pernikahan itu sah. Malaysia adalah salah satu negara yang mengguna pakai pandangan Imam Shafie dalam hal-hal perundangan Islam.

Menurut mazhab Shafie, rukun-rukun nikah yang perlu dipenuhi ialah:

1. Adanya pihak lelaki

2. Adanya pihak perempuan

3. Wali bagi pihak perempuan

4. Dua orang saksi

5. Lafaz ijab dan kabul

Yang menjadi masalah dalam kes saudari ini adalah berkenaan wali yang enggan mewalikan saudari.

Seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menyatakan bahawa selain persetujuan pihak lelaki dan perempuan, wali juga hendaklah bersetuju terhadap pernikahan tersebut.

Oleh kerana wali saudari enggan memberikan persetujuannya, saudari boleh memohon kepada mahkamah syariah yang berdekatan dengan tempat tinggal saudari untuk menggunakan wali hakim.

Satu perbicaraan akan dilaksanakan dan abang saudari akan dipanggil untuk memberikan hujahnya mengapa dia enggan mewalikan pernikahan saudari. Dia haruslah mempunyai alasan yang munasabah mengikut hukum syarak mengapa dia enggan.

Jika mahkamah mendapati bahawa tiada alasan yang munasabah diberikan, mahkamah akan membenarkan permohonan saudari untuk wali hakim.

Mahkamah menyatakan bahawa apa yang perlu dipertimbangkan oleh wali adalah sama ada pihak perempuan sudah bertunang atau ada perjanjian dengan orang lain atau adakah pihak lelaki tidak berkemampuan atau menghidap penyakit berjangkit. Dalam kes ini, jawapan kepada kesemua persoalan tersebut adalah tidak ada.

Panel Peguam
Sisters in Islam

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap