Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation stateSoalan:

SAYA seorang janda dan kini ingin berkahwin semula. Tempoh idah sudah lama berlalu. Masalahnya saya tidak mempunyai wali kerana semuanya sudah meninggal.

Walaupun begitu, saya ada sepupu lelaki sebelah ayah yang berusia lebih 80 tahun ke atas dan agak pelupa orangnya. Bagaimana saya perlu menyelesaikan masalah wali ini?

Soraya Bakar,
Kota Bharu, Kelantan.


Jawapan:


Terdapat pandangan bahawa seseorang janda mempunyai lebih hak tentang perkahwinannya daripada walinya. Mengenai perkahwinan semula seorang janda, surah al-Baqarah ayat 232 menyatakan:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Tambahan pula, hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda: Janda lebih berhak dari walinya mengenai dirinya dan anak dara diminta kebenaran mengenai dirinya dan keizinannya ialah diamnya. (Sahih Muslim, Kitab al-Nikah) juga menekankan tentang hak seorang janda terhadap pernikahannya.

Namun begitu, Seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menyatakan bahawa persetujuan wali diperlukan agar sesuatu perkahwinan itu diakui sah oleh undang-undang Islam di Malaysia.

Oleh kerana wali merupakan salah satu rukun perkahwinan menurut mazhab Shafi'i, adalah perlu untuk memastikan bahawa orang yang menjadi wali sesuatu perkahwinan itu adalah wali yang sebenarnya.

Senarai keutamaan wali nasab adalah dinyatakan dalam perenggan 4(d) Jadual Keempat kepada Enakmen di Kelantan. Wali abaad (wali yang jauh) tidak berkuasa menjadi wali sekiranya wali akrab (wali yang lebih dekat) masih hidup dan berupaya menjadi wali, iaitu wali akrab itu bukannya kanak-kanak, tidak gila atau cacat akal, tidak fasik dan tidak menganuti agama lain.

Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002, Jadual Keempat menyenaraikan susunan keutamaan orang-orang yang berhak menjadi wali iaitu: bapa, datuk sebelah bapa, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki saudara lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa yang seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa yang yang sebapa dan seterusnya.

Jika puan sudah mencari wali mengikut tertib keutamaan seperti yang dinyatakan di atas, maka, sepupu lelaki sebelah bapa tersebut mestilah saudara lelaki bapanya yang seibu sebapa atau saudara lelaki bapa yang sebapa. Sekiranya keadaan pelupanya agak serius, beliau mungkin tidak layak mewalikan perkahwinan tersebut.

Seterusnya, puan perlulah memulakan permohonan untuk wali raja supaya mewalikan pernikahan puan. Permohonan hendaklah dibuat ke Mahkamah Syariah di Kota Bharu kerana puan bermastautin di sana.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap