Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state


Soalan:

Saya akan berkahwin tidak lama lagi. Tunang saya ada terbaca bahawa bakal mempelai boleh membuat taklik tambahan yang boleh memuatkan lebih banyak syarat berbanding taklik biasa.

Dia berniat membuat taklik tersebut agar kami jelas akan tanggungjawab masing-masing dalam perkahwinan ini di samping melindungi hak saya sebagai isteri. Saya bersetuju dengan cadangannya. Masalahnya, kami tidak pasti akan cara membuat taklik ini. Selain itu, bolehkah syarat taklik ditambah selepas perkahwinan berlangsung?

Hayati Musa & Munir Mohammed,
Wilayah Persekutuan Labuan

Jawapan:


Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang terpakai kepada anda berdua sememangnya ada memperuntukkan bahawa bakal mempelai boleh menetapkan taklik lain di samping taklik yang sedia ada dalam surat perakuan nikah.

Terima kasih kerana mengemukakan soalan ini - kami gembira apabila mendapati ada pasangan yang bukan sahaja celik taklik dan mengerti akan pentingnya membuat taklik yang terperinci sebelum berkahwin, malah mahu pula membuat taklik tambahan demi kebaikan pasangan masing-masing.

Taklik tambahan dikarang mengikut syarat yang dipersetujui oleh anda berdua, sebagai contohnya, bahawa tunang anda tidak boleh berpoligami - ini merupakan syarat taklik yang secara amnya diterima pakai di negara-negara Asia Barat, India dan Pakistan. Sebagai panduan kepada pasangan yang ingin membuat taklik tambahan, kami di Sisters In Islam ada menyediakan contoh surat taklik tambahan yang boleh dimuatturun di http://sis tersinislam.org.my/ BM/legallit.htm

Anda berdua juga boleh membaca taklik tambahan yang terperinci dalam Bahasa Inggeris di http://www . naeemjeenah.shams.za . org/wedding/contract. htm.

Taklik dibuat untuk melindungi hak suami dan isteri di samping menggariskan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang tempoh perkahwinan demi memastikan wujudnya persefahaman antara kedua belah pihak. Atas sebab ini, adalah penting untuk memastikan anda berdua berpuas hati dengan draf taklik yang telah ditulis. Pindalah ia jika ada bahagian yang tidak dipersetujui, baik tentang syarat yang dimasukkan mahupun penggunaan perkataan atau olahan ayat.

Sesudah taklik tersebut siap, bawa sesalinan semasa akad nikah supaya ia boleh didaftarkan dalam Daftar Perkahwinan menurut Seksyen 22 akta yang sama. Prosedur untuk mendaftar taklik tambahan sama dengan taklik biasa. Apabila taklik itu dicatatkan di dalam Daftar Perkahwinan, ia kena diaku saksi oleh anda berdua, wali dan juga dua orang saksi. Kemudian, catatan taklik itu hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar Perkahwinan.

Kini, taklik tambahan anda berdua dikira sudah berkuatkuasa dan segala syarat yang terkandung di dalamnya perlulah dituruti.

Mudah sahaja menambah taklik selepas berkahwin. Mula-mula, draf taklik yang ingin ditambah dan pastikan anda berdua bersetuju akan kandungannya.

Selepas itu, dapatkan dua orang saksi; mereka tidak semestinya saksi yang sama dengan saksi bagi taklik yang asal. Seterusnya, suami anda perlu melafaz taklik itu dan lafaznya mesti didengar dengan jelas oleh anda dan saksi-saksi tadi.

Pastikan yang suami anda membaca taklik tersebut mengikut draf yang telah anda berdua persetujui. Kemudian, anda berdua serta saksi-saksi perlu menandatangani taklik itu.

Akhir sekali, simpanlah taklik yang telah ditandatangani di tempat yang selamat. Ini amat penting kerana anda perlu membawa taklik itu bersama apabila membuat pengesahan di mahkamah bagi perceraian taklik sekiranya anda atau bakal suami anda melanggar syarat di bawah taklik itu.

(VERSI ASAL)

Soalan:
Saya akan berkahwin tidak lama lagi. Tunang saya ada terbaca bahawa bakal mempelai boleh membuat ta'liq tambahan yang boleh memuatkan lebih banyak syarat berbanding ta'liq biasa. Dia berniat membuat ta'liq tersebut agar kami jelas akan tanggungjawab masing-masing dalam perkahwinan ini di samping melindungi hak saya sebagai isteri. Saya bersetuju dengan cadangannya. Masalahnya, kami tidak pasti akan cara membuat ta'liq ini. Selain itu, bolehkah syarat ta'liq ditambah selepas perkahwinan berlangsung?

Hayati Musa & Munir Mohammed,
Wilayah Persekutuan Labuan

Jawapan:
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang terpakai kepada anda berdua sememangnya ada memperuntukkan bahawa bakal mempelai boleh menetapkan ta'liq lain di samping ta'liq yang sedia ada dalam surat perakuan nikah. Terima kasih kerana mengemukakan soalan ini - kami gembira apabila mendapati ada pasangan yang bukan sahaja celik ta'liq dan mengerti akan pentingnya membuat ta'liq yang terperinci sebelum berkahwin , malah mahu pula membuat ta'liq tambahan demi kebaikan pasangan masing-masing.

Ta'liq tambahan dikarang mengikut syarat yang dipersetujui oleh anda berdua, sebagai contohnya, bahawa tunang anda tidak boleh berpoligami; ini merupakan syarat ta'liq yang secara amnya diterimapakai di Negara-Negara Timur Tengah, India dan Pakistan. Sebagai panduan kepada pasangan yang ingin membuat ta'liq tambahan, kami di Sisters In Islam ada menyediakan contoh surat ta'liq yang boleh dimuatturun di http://www.sistersinislam.org.my/Contoh%20Surat%20Takliq.doc . Anda berdua juga boleh membaca ta'liq tambahan yang terperinci dalam Bahasa Inggeris di http:// www.naeemjeenah.shams.za.org/wedding/contract.htm .

Ta'liq dibuat untuk melindungi hak suami dan isteri di samping menggariskan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang tempoh perkahwinan demi memastikan wujudnya persefahaman antara kedua belah pihak. Atas sebab ini, adalah penting untuk memastikan anda berdua berpuashati dengan deraf ta'liq yang telah ditulis. Pindalah ia jika ada bahagian yang tidak dipersetujui, baik tentang syarat yang dimasukkan mahupun penggunaan perkataan atau olahan ayat.

Sesudah ta'liq tersebut siap, bawa sesalinan semasa akadnikah supaya ia boleh didaftarkan dalam Daftar Perkahwinan menurut Seksyen 22 akta yang sama. Prosedur untuk mendaftar ta'liq tambahan sama dengan ta'liq biasa. Apabila ta'liq itu dicatatkan di dalam Daftar Perkahwinan, ia kena diakusaksi oleh anda berdua, wali dan juga dua orang saksi. Kemudian, catatan ta'liq itu hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar Perkahwinan.

Kini, ta'liq tambahan anda berdua dikira sudah berkuatkuasa dan segala syarat yang terkandung di dalamnya perlulah dituruti. Ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang berbunyi:

Uqba Bin Amir r.a. meriwayatkan Rasulullah SAW sebagai bersabda: "Syarat yang paling patut dipenuhi olehmu ialah yang menjadikan persetubuhan (dengan isterimu) halal (untukmu)."

[Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Hadith 3302;
Sunan Abu Dawud, Kitab al-Nikah, Hadith 2134]
Baca juga kitab Fiqh al-Mughni, 7:93.

Tiada halangan dari segi undang-undang syariah mahupun hukum agama bagi pasangan yang ingin menambah syarat ta'liq selagi perkahwinan itu masih wujud. Dengan kata lain, syarat ta'liq boleh ditambah pada bila-bila masa selepas perkahwinan berlangsung. Untuk pengetahuan anda berdua, ta'liq yang ditambah selepas berkahwin sama efeknya dengan ta'liq yang dilafazkan oleh suami semasa bernikah.

Mudah sahaja menambah ta'liq selepas berkahwin. Mula-mula, deraflah ta'liq yang ingin ditambah dan pastikan anda berdua bersetuju akan kandungannya. Selepas itu, dapatkan dua orang saksi; mereka tidak semestinya saksi yang sama dengan saksi bagi ta'liq yang asal. Seterusnya, suami anda perlu melafaz ta'liq itu dan lafazannya mesti didengar dengan jelas oleh anda dan saksi-saksi tadi. Pastikan yang suami anda membaca ta'liq tersebut mengikut deraf yang telah anda berdua persetujui. Kemudian, anda berdua serta saksi-saksi perlu menandatangani ta'liq itu.

Akhir sekali, simpanlah ta'liq yang telah ditandatangani di tempat yang selamat. Ini amat penting kerana anda perlu membawa ta'liq itu bersama apabila membuat pengesahan di mahkamah bagi perceraian ta'liq sekiranya anda atau bakal suami anda melanggar syarat di bawah ta'liq itu.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap