News Item: : Prosedur Perkahwinan dengan Warga Asing
(Category: Legal Services > Legal Column > Perkahwinan)
Posted by
Friday 19 June 2009

[html]
Soalan :

SIS, saya merancang untuk mendirikan rumahtangga tidak lama lagi. Pasangan saya adalah warga Pakistan yang telah 3 tahun menetap di Malaysia. Apakah prosedur-prosedur yang perlu lakukan untuk melangsungkan perkahwinan kami. Adakah pasangan saya perlu mengikuti kursus pra perkahwinan?

Irma
Ampang

Jawapan :
Tahniah kerana bakal melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi. Perkahwinan adalah sesuatu yang digalakkan oleh Islam, terutamanya bagi mereka yang telah menyiapkan dirinya. Ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang harus dipikul oleh pasangan yang berkahwin. Perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warga asing atau di antara dua warga asing adalah boleh dan dibenarkan untuk dilakukan di Malaysia. Bagi perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warganegara asing, prosedur yang harus diikuti adalah berlainan daripada prosedur perkahwinan di antara sesama rakyat Malaysia.

Secara amnya apabila warga asing dan rakyat Malaysia ingin berkahwin, mereka wajib untuk memohon kebenaran berkahwin dari Jabatan Agama.

Borang permohonan perkahwinan haruslah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut:-
 • Pasport asal
· Salinan pasport (warga asing) · Salinan halaman yang memaparkan bukti masuk ke Malaysia (warga asing)
 • Salinan Visa (harus masih sah) (warga asing)
 • Gambar (saiz pasport) (kedua-dua pasangan)
 • Sijil Kelahiran (salinan, kedua-dua pasangan)
 • Kad Pengenalan (salinan, warganegara)
 • Sijil Kursus Perkahwinan
 • Ujian dan keputusan HIV
 • Surat Akuan Bujang (jika ada majikan) atau Surat Sumpah Bujang (jika tiada majikan)
 • Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan (asal dan salinan)
· Salinan terjemahan jika bukan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
 • Jika sebelum ini pernah berkahwin, memerlukan Surat Perakuan Cerai (jika cerai hidup) atau Surat Perakuan Mati (jika cerai mati)
 • Surat Akuan Memeluk Agama Islam (jika salah seorang baru memeluk agama Islam)
 • Surat Kebenaran Menikah dari Jabatan Agama Negeri (warganegara) atau Kedutaan (warga asing)
Borang permohonan dan dokumen-dokumen ini haruslah dikemukakan kepada Penolong Pendaftar Nikah Kariah di mana saudari bermastautin.

Ini adalah untuk mendapatkan kelulusan bernikah dari Pendaftar Nikah. Permohonan ini haruslah diserahkan dalam tempoh sebulan atau tidak kurang dari tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan yang dirancang. Adalah dinasihatkan untuk melakukan persediaan awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan.
Sekiranya bakal suami saudari adalah penduduk tetap negara ini atau pemegang Kad Pengenalan Merah, dokumen yang lain harus disertakan iaitu:
 • Salinan Kad Pengenalan Merah dan permit masuk; dan
 • Surat Pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara atau pengesahan permit masuk dari Jabatan Imigresen.
Kedua-dua situasi di atas adalah bagi warga asing yang mempunyai pas masuk secara sosial atau perniagaan. Situasi adalah berbeza bagi warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini melalui permit pekerjaan.

Perlu dimaklumkan bahawa warga asing yang memegang permit kerja adalah tidak dibenarkan memohon untuk berkahwin di negara ini. Sekiranya perkahwinan ini berlangsung dengan tidak mematuhi undang-undang maka ia akan memberi implikasi kepada permit kerja yang telah diberi kepadanya.

Ini adalah berdasarkan kepada kontrak yang telah dipersetujui dan ditandatangani. Sekiranya warga asing tersebut mahu berkahwin dengan wanita tempatan, kontrak atau permit kerja pekerja asing tersebut di Malaysia adalah terbatal. Kemudian warga asing tersebut perlu pulang ke negara asal untuk tempoh 6 bulan (cooling period) dan sepanjang tempoh tersebut warga asing tersebut hanya diberikan pas sementara (pas lawatan) yang tidak akan dilanjutkan. Selepas tempoh 6 bulan tersebut barulah warga asing tersebut boleh mendaftar di imigresen untuk mendaftar sebagai suami kepada warganegara.

Untuk pengetahuan saudari, satu Pekeliling telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dimana suami/isteri kepada warganegara Malaysia yang telah diberikan/layak diberikan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang berdasarkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa adalah dibenarkan untuk bekerja (melakukan pekerjaan berbayar), berniaga dan pekerjaan profesional tanpa perlu menukar status Pas Lawatan Sosial mereka kepada pas kerja yang berkaitan (Pas Penggajian/Pas Lawatan Kerja Sementara).

Berkenaan dengan kursus pra perkahwinan, warga asing tidak diwajibkan mengikutinya. Walau bagaimanapun jika kursus pra perkahwinan diadakan dalam bahasa yang boleh difahami oleh bakal suami saudari, digalakkan untuk menyertainya.


Panel Peguam,
Sisters in Islam