News Item: : Letter to the Editor: Penubuhan Jawatankuasa Khas KWSP (April 2003)
(Category: Knowledge Resources > Inheritance)
Posted by
Tuesday 19 June 2012


April 2003


YB Datuk Seri Utama Dr. Rais bin Yatim
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok Barat
Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Y.B. Datuk Seri,

Penubuhan Jawatankuasa Khas KWSP

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada penubuhan jawatankuasa khas yang dipengerusikan oleh Y.B. Datuk Seri untuk mengkaji pelaksanaan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sisters in Islam (SIS) mengalu-alukan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan KWSP itu.

Bagaimanpun, kami berpendapat bahawa kajian itu tidaklah patut dihadkan kepada cara pelaksanaan sahaja tetapi perlu merangkumi isu yang lebih luas mengenai sifat, konsep dan maksud kumpulan wang simpanan seperti KWSP. Ia tidak sepatutnya dianggap secara automatik bahawa KWSP adalah sebahagian harta pusaka yang hendaklah, bagi orang Islam, dibahagikan di bawah sistem faraid. Dalam beberapa negara Islam di Timur Tengah misalnya Mesir, kumpulan wang sedemikian dianggap sebagai tabung amanah atau waqaf yang dimaksudkan untuk memberi saraan bagi orang tanggungan.

Pihak SIS telah mengemukakan beberapa cadangan berhubungan dengan perkara ini, yang dilampirkan bersama-sama ini.

Sekian dimaklumkan dengan hormatnya, dan atas perhatian dan pertimbangan pihak Y.B. Datuk Seri, kami mengucapkan ribuan terima kasih.

Yang ikhlas,


Zainah Anwar
Pengarah EksekutifThis news item is from Sisters In Islam
( http://sistersinislam.org.my/news.php?extend.977 )